Avoinna talousjohtajan virka


20.4.2017 - 28.4.2017

Ruoveden kunta jatkaa

TALOUSJOHTAJAN VIRAN hakuaikaa.

Aiemmin lähetetyt hakemukset otetaan huomioon toisessa haussa.

Talousjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kunnan taloushallintoa kokonaisuudessaan sekä vastata kunnanjohtajan suorassa alaisuudessa talouden suunnittelusta ja rahoitushuollosta.
Talousjohtaja toimii hallinto- ja talousosaston osastopäällikkönä ja kuuluu kunnan johtoryhmään.
Lisäksi tehtäviin sisältyvät kunnanjohtajan viran sijaistaminen ja varahenkilönä toimiminen sekä kunnan henkilöstöasioiden hoito ja palkka-asiamiehen tehtävät.
Talousjohtaja vastaa myös kunnanhallituksen alaisesta valmistelutyöstä sekä toimii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä.

Muodollisena kelpoisuusvaatimuksena tehtävään vaaditaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta kuntatalouden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä henkilöstöasioiden hoidosta. Arvostamme kehittämisotetta sekä hyviä vuorovaikutus-, esimies- ja johtamistaitoja.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen ja opinto- ja työtodistuksineen sekä palkkatoiveineen tulee toimittaa 28. huhtikuuta klo 16.00 mennessä osoitteella:
Ruoveden kunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi (kuoreen merkintä ”talousjohtaja”),tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ruovesi.fi (aihekenttään maininta ”talousjohtaja”).

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, p. 044 787 1300, eeva.kyronviita@ruovesi.fi, ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Lehminiemi, p. 050 5261 191, juha-pekka.lehminiemi@ruovesi.fi.