Avoinna sivistystoimenjohtajan määräaikainen virka


20.4.2017 - 28.4.2017

 

Kunnan sivistysosastolla julistetaan haettavaksi

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRKA

Virka täytetään määräaikaisena 30.6.2019 saakka.

Sivistystoimenjohtaja toimii sivistysosaston osastopäällikkönä ja sivistyslautakunnan esittelijänä. Sisvistysosastoon kuuluvat koulutoimen (perusopetus) lisäksi vapaa-aikatoimen alat (kirjasto, nuoriso, kulttuuri ja liikunta) sekä varhaiskasvatus.

Sivistystoimenjohtajan viran pätevyysvaatimuksena ovat tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä opetushallinnon tuntemus. Lisäksi odotetaan perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä käytännössä osoitettua kokemusta johtamis- ja esimiestehtävistä.
Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös yhteistyökykyä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee lähettää 28. huhtikuuta 2017 klo 16.00 mennessä osoitteella: kirjaamo@ruovesi.fi.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, p. 044 787 1300 ja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Moisio, p. 0500 809 840.

Ruoveden kunnanhallitus